ברוכים הבאים!

ביכולתכם להגיע לעמוד האבחון או להתחבר לאפשרויות נוספות.


אתר הסטודנטים של האקדמיה לפסיכומטרי

עדכונים

המצב שלי:
מעקב אחר התקדמות הסימולציות במרתון
הזנת תוצאות:
שימו לב! הטופס שונה וכעת עליכם להכניס את מס' התשובות הנכונות עבור כל פרק.