אבחון

ברוכים הבאים!
הוזמנת לאבחון פסיכומטרי באקדמיה לפסיכומטרי.

לאבחון שלושה חלקים:
החלק הראשון - אבחון אישיות.
מטרת חלק זה היא להבין מאפיינים שמשפיעים על ההצלחה שלך בלימודים אקדמיים, כגון - מאפיינים רגשיים, מטהקוגניציה, תכנון וניהול זמן, חרדות או כל בעיה אחרת שיכולה להשפיע על הצלחתך בלימודים.


החלק השני הוא בחינה מאבחנת.
הבחינה מורכבת ממטלת כתיבה ומשלושה פרקי בחינה סטנדרטיים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית.
הזמן לפתרון מטלת הכתיבה הוא 30 דקות והזמן לפתרון כל אחד מהפרקים הוא 20 דקות.

להלן לינק להורדת הבחינה המאבחנת ולאחריו הסברים ולינק להזנת התוצאות.
להורדת הבחינה לחצו כאן


החלק השלישי של האבחון הוא פגישה פרונטלית ובה ינותחו תוצאות האבחון, נשוחח על נקודות החוזק והחולשה שלך כפי שעולות מהאבחון, ננסה לקבוע יעדים, ונתכנן יחד תכנית לימוד שתתאים לתוצאות האבחון ושתבטיח ככל האפשר הגעה ליעד במועד אחד ויחיד.

בהצלחה!!